KTKG

Velkommen til:
Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforenings hjemmeside
70. Sæson 2024/2025

KTKG logo

Meddelelser

Næste arrangement:

Cykeltur den 6. august 2024 kl. 18:00, hvor vi mødes ved Vandtårnet Tårnbyvej / Englandsvej. Vi havde planlagt at cykle til Amager Bakke, men den lukker tidlig så vi kan ikke komme op. Så i stedet cykler vi til Skrædderholmen og ser på Thomas Dambos trold nr. 63 “Lange Liv”, en overvejende flad lille tur på 7,6 km. ud til Skrædderholmen.

På generalforsamling den 16. maj 2024 blev det meddelt at fremtidens indbydelser og meddelelser vil blive sendt på mail.

Vores 70. sæson starter op på Pilegårdsskolen den 3. september og på Korsvejens skole den 5. september 2024. Og i starten af juli måned udsendes en mail om indbetaling til den kommende sæson.

Når nu det er den 70. sæson, bliver det fejret med en fest den 29. marts 2025

Mail adresse: ktkg@ktkg.dk

Hos Flügger, Amager Landevej 102, 2770 Kastrup, kan du få 20% rabat hvis du meddeler at du kommer fra K-T.K.G., evt fortælle vores konto-nummer 535979. Hvis du handler Online er koden til rabat, FA535979. Foreningen får så udbetalt 5% i støtte, når I handler.

OM KTKG

Læs om Årets program under menuen Program og Arrangement

HVEM ER VI?

Hvem er K-T.K.G. ?
Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforening (K-T.K.G.) blev stiftet den 29. marts 1955.

K-T.K.G.’s formålsparagraf lyder som følger:
Foreningens formål er at arrangere gymnastikundervisning, der fremmer det enkelte medlems kropsbevidsthed, samt dermed beslægtet virksomhed, – og ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

K-T.K.G. koncentrerer sig om:
Gymnastik for piger der er fyldt 15 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Det er foreningens håb, at flere unge piger vil få lyst til at deltage på vore hold.
Så længe der er plads, er alle piger over 14 år velkomne.
Der undervises tirsdage på Pilegårdsskolen og torsdage på Korsvejens Skole.
I løbet af vinteren arrangeres der medlemsaftener med hyggeligt samvær – på andre aftener end tirsdage og torsdage.

70. sæson (2024/2025) starter i september 2024.

Vi er ca. 100 medlemmer – kom og vær med!

Hvorfor dyrker vi gymnastik?

“Vi bevæger os tilstrækkeligt, når vi er på arbejde”, hævder mange.

Men hvilket arbejde tilgodeser alle muskler i vor krop, måske lige med undtagelse af gymnastiklærerens!

For mange gymnaster er det en kendsgerning, at bløde smidige muskler giver velvære og derved tåler større belastning.

Her er det, at gymnastikken har sin mission. Ved at deltage i den rigtige opvarmning og træning af alle kroppens muskler og led, oparbejdes eller bevare en bedre styrke og bevægelighed.

Er dette ikke netop medvirkende til større selvsikkerhed og livsglæde?

“Vi er trætte, når vi når aften”, siger mange.

Der er ikke tvivl om, at mange er trætte af dagens møje og besvær, men der er mange beviser på, at denne træthed forsvinder ved deltagelse i K-T.K.G.’s gymnastikundervisning og samværet med de øvrige medlemmer.

Det gode humør, den lette tone og de opildnende kommentarer fra vore lærere gør, at du vil anstrenge dig og herved føle dig veltilpas.

Hvorfor ikke prøve – netop nu !

Vor slagsange er:

Mel.: Flickorne i småland.

Så samles vi igen til bøje stræk med vores krop.
Vi yder hvad vi kan især når alle følger trop.
Vi vugger, svinger armene så godt som vi formår.
En tur for ryg og mave vi som regel også får.

For vi er pigerne fra K-T.K. og G. med højt humør.
Som stadig holder “formerne” med kondi, ret og rør.
Vi er alle sammen glade for den fælles gymnastik.
Til trim af krop og sjæl – i en stor “harmonik”.

Vores slagsang når vi cykler er:

Så cykler vi igen og får motion til vores krop.
Vi yder hvad vi kan især når alle følger trop
Vi træder i pedalerne så godt som vi formår.
En tur for mund og mave vi som regel også får.

For vi er pigerne fra K-T.K. og G. med højt humør.
Som stadig holder ‘formerne’ med kondi, ret og rør.
Vi er alle sammen glade for det fælles sommer trip.
Til trim af krop og sjæl – i en stor ‘harmonik’