Program, hold og priser

KTKG

Program, hold & priser

Sæson 2019/2020


Velkommen til sæsonen 2019/2020 - vi starter den 5. september 2019.


Torsdage

Korsvejens Skole, Tårnbyvej 1

Instruktør: Tomomi Watanabe

Fra 5. september 2019 til 30. april 2020

K1 Motionsgymnastik kl. 18:15

K2 Motionsgymnastik kl. 19:15


Tirsdage

Pilegårdsskolen, Ole Klokkersvej 17

Instruktør: Lisbeth Olesen

Fra 3. september 2019 til 30 april 2020

P1 Motionsgymnastik kl. 18:00

P2 Motionsgymnastik kl. 19:00


På begge skoler er der gode badeforhold, således at det er muligt at få et forfriskende bad efter de fysiske anstrengelser, hvilket sætter prikken over i'et.

 

Efterårsferie:  14. - 20. oktober 2019 

Juleferie:         Fra 21. december 2019 til 5. januar 2020

Vinterferie:      10. februar til 14. februar 2020

Jubilæumsfest:      28. marts 2020

Påskeferie:      8. april - 13. april 2020

 

Det er ikke dyrt at dyrke gymnastik i K-T.K.G.

Kontingentet beløber sig til 550,00 kr. om året, som forfalder til betaling pr. 1. august.

For gymnastik på 2 hold er prisen 875,00 kr..

Skulle man i en periode ønske at være passivt medlem, er kontingentet 75,00 kr.om året.


Næste år er der kontingent stigning.

Kontingent: kr. 600,00 for sæsonen 2020/2021

                   kr. 950,00 for 2 hold

                   kr. 300,00 fra januar til april 2021

                   kr.   75,00 for passive medlemmer

 

Læg mærke til at gymnastikundervisningen strækker sig over 8 måneder, fra september til april.

Kan du først starte i januar, er prisen kr. 275,00 for fire måneder.

 

Benyt venligst vor bankkonto 5324 0000245608 i AL-Bank


Flidspræmie

Der uddeles præmie for aktiv deltagelse i alle undervisningsaftner (der er adgang til, ved forfald, at deltage på et andet hold end det tilmeldte lidg før eller efter den, aften, hvor man "forsømmer").


Gymnastiklæreren foretager afkrydsning hver gang!

Copyright @ All Rights Reserved